Go to frontpage
Go to frontpage

Gagnasöfnun

Helstu verkfæri og aðgerðir

Lykilþættir Sjálfbærnilausnar Klappa eru í gagnastjórnunarhlutanum, kannanahlutanum og í kolefnisbókhaldshlutanum. Við getum ráðlagt þér hvaða aðferðir henta best fyrir þína lausn.

Gagnasöfnunarrammi

Sjálfbærnilausn Klappa styðst við Greenhouse Gas Protocol og leiðbeiningar Nasdaq (UFS) í söfnun og skráningu á umhverfisgögnum. Í gagnasöfnun og skráningu á öðrum þáttum en umhverfisþáttum styðst hugbúnaðurinn við leiðbeiningar Nasdaq (UFS), GRI og SDG meðal annarra. Helstu aðferðir við gagnasöfnun eru:

Klappir API tenging fyrir gagnaöflun

Ef þú vilt að gögnin þín berist þér með stuttu millibili, þ.e. hátíðnigögn, geta birgjar þínir byggt upp tengingu við Klappir API rammann. Með slíkri tengingu færðu gögnin sem tímaröð með mikilli tíðni, nákvæmni og gagnsæi frá birgja. Ef birginn er nú þegar í vistkerfi Klappa, með aðgang og API tengingu við lausnarpallinn, getur þú notað þá tengingu sem þegar er til í kerfinu. Þegar þú byggir upp virðiskeðju þína inni í hugbúnaðarhlutanum Virðiskeðja geturðu auðveldlega séð hvaða birgjar bjóða nú þegar upp á API tengingar. Ef birgir er með API geturðu í gegnum pallinn sent honum beint skilaboð og beðið um tengingu. Birgjar nota oftast sérstakan API-lykil sem þeir biðja þig um að nota til að opna fyrir deilingu gagna.

Klappir Import, að hlaða inn gögnum

Þú getur flutt gagnaskrár inn á lausnapallinn til að búa til eða uppfæra gögnin þín. Þegar þú flytur inn gögn í Sjálfbærnilausn Klappa geturðu notað þessar tvær aðferðir:

 • Innflutningur á virknigögnum: Þetta innflutningsverkfæri hjálpar þér og/eða birgi þínum að flytja inn mikið safn af gögnum inn á Sjálfbærnilausnar aðgang þinn. Innflutningsramminn er vel skilgreindur og er staðlaður fyrir fjölda umfanga og flokka. Þegar gögnum hefur verið hlaðið inn er hverri færslu um sig gefið ákveðið kolefnisspor í koltvísýringsígildum (CO2e). Til að virkja upphleðslu gagna frá birgja fær hver birgir sinn eiginn Klappar aðgang fyrir upphleðslu gagna. Aðgangar birgja/samstarfsaðila eru bornir saman við birgjaaðganga sem fyrir eru í hugbúnaðinum og þeir samræmdir í kerfinu. Þegar við höfum samræmt þetta og tengt aðgang birgis þíns við þinn Klappar aðgang er innflutningur á gögnum einfalt verkefni og hægt er að hlaða gögnum upp hvenær sem þess er þörf.

 • Magnupphleðsla gagna sem hafa verið CO2e reiknuð fyrir upphleðsluna: Ef þú ert ekki með virknigögn hjálpar þessi innflutningsaðferð þér að hlaða miklu magni af gögnum inn á þitt svæði. Gögnin eru útbúin eða unnin sem virknigögn eða summa virknigagna og kolefnissporið (CO2e) er tengt beint við gögnin fyrir upphleðslu. Kolefnissporið var ekki gefið inni í Sjálfbærnilausninni og er því ekki staðfest af Klöppum.

Klappir kannanir fyrir gagnasöfnun og einkunnargjöf

Kannanir (e. Surveys) eru frábrugnar innflutningsaðferðinni þar sem þú sendir út boð til virðiskeðjunnar og biður ýmsa birgja og samstarfsaðila um að flytja gögn um þeirra starfsemi inn á þitt svæði á lausnarpallinum. Í Kannanahlutanum eru þessar einingar:

 • Birgjamat (e. Supplier Assesment) Einingin Birgjamat er einstakt tól til að hjálpa þér að tengjast samstarfsaðilum þínum og birgjum. Birgjamat eru staðlaðir spurningalistar til að senda beint út úr kerfinu. Þú getur sent kannanir til allra samstarfsaðila í virðiskeðju þinni og beðið þá um að deila sínum sjálfbærnigögnum með þér. Þeir svara könnuninni í gegnum sinn Klapparaðgang með því að opna tengingu frá aðgangi sínum yfir í þinn aðgang. Birgjamatið gefur birgjanum einkunn sem byggð er á stöðu hans varðandi sjálfbærni. Þannig færð þú yfirlit yfir sjálfbærniálag birgja/samstarfsaðila í þinni virðiskeðju. Samtímis opnar þú gátt þar sem þú og birgjar þínir getið deilt gögnum sem varða sjálfbærni.

 • Fjárfestingamat (e. Investment Assesment) Til að skrá gögn í umfangi 3, flokki 15, notar þú þessa einingu og reiknar út kolefnislosun þína. Í þessari einingu er aðferðafræðin byggð á „Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)“. Einingin gefur samstarfsaðilum einkunn á grundvelli gæða þeirra gagna sem þeir afhenda. Þetta er áhrifaríkt tól sem gefur þér möguleika á að tengjast samstarfsaðilum þínum og bjóða þeim að afhenda gögnin sem þú þarft fyrir þitt eigið kolefnisbókhald. Einingin færir þér bæði kolefnislosun og einkunn eða gæðastig fyrir gögnin sem samstarfsaðilarnir afhenda.

 • UFS mat Þessi eining gefur þér möguleika á að fá UFS gögn samstarfsaðila í virðiskeðju þinni inn á Klappar aðgang þinn og gefa þeim einkunn. Einingin reiknar út sjálfbærniskor birgis/samstarfsaðila út frá gögnunum. Í einingunni hefurðu einnig möguleika á að stilla vægi einstakra gagna í heildareinkunn. Með því geturðu bæði séð stigið reiknað sem staðalskor og nýja skorið reiknað út frá áherslum þínum. Samstarfsaðili þinn sem býr til sjálfbærniskýrslu sína á Klappir aðgangi sínum getur áreynslulaust streymt gögnunum inn á Klappir aðganginn þinn.

 • Samgöngukönnun Til að fá tiltölulega traust gögn um ferðir starfsmanna þinna til og frá vinnu geturðu notað Samgöngukönnun Klappa. Könnunin er send til starfsmanna eins oft og þú vilt. Á lausnapallinum eru tölur yfir kolefnisspor ýmissa bílategunda og flutningsaðferða. Á grundvelli svara starfsmanna er heildarlosun kolefnis reiknuð og sett inn í gildissvið 3, flokk 7 (samgöngur starfsmanna). Niðurstaðan er sett inn á lausnapallinn sem magnupphleðsla (e. bulk upload).

Klappir - beinn innflutningur gagna í bókhald

Ef þú notar ekki einingarnar sem taldar eru upp hér að ofan, geturðu flutt inn gögn handvirkt inn í sjálfbærniskýrslu þína. Þessi innflutningur gagna fer fram í bókhaldshlutanum (Accounting) þar sem hægt er að setja gögnin inn í bókhaldsformið. Margir nota þessa aðferð til að setja inn gögn varðandi félagslega þætti (F) og stjórnunarhætti (S).

Aðferðir við gagnaöflun

Losunarbókhald vísar til ferla við starfsemisbókhald og umbreytingu á virknigögnum í kolefnislosun sem verður vegna starfsemi eða eigna skipulagsheildar yfir ákveðið tímabil. Til að auðvelda bókhald er losunin venjulega umreiknuð í og ​​gefin upp sem koltvísýringsígildi (CO2e). Kolefnislosunarbókhald gefur upplýsingar um þá beinu og óbeinu losun sem á sér stað í virðiskeðjum vegna skipulags og starfsemi þar.

Gagnaskráningaraðferðirnar Klappa eru:

 • API tenging
 • Flytja inn virknigögn
 • Magn innflutningur gagna
 • Kannanir
 • Handvirk skráning

Þú ert ekki bundinn við aðeins eina aðferð til að safna og vinna úr gögnum þínum fyrir ýmsa flokka - þú getur notað mismunandi aðferðir á lausnapallinum eins og hentar hverju sinni.