Go to frontpage
Go to frontpage

Árangurssögur viðskiptavina

Árangurssaga
2022-07-12

Sjóvá stuðlar að sjálfbærni og vernd umhverfisins

Sjálfbærni er mikilvægur málaflokkur sem varðar tryggingafélög að miklu leyti. Loftslagsbreytingar og náttúruhamfarir af þeirra völdum hafa til að mynda bein áhrif á starfsemina. Þess vegna framkvæmir Sjóvá mat á loftslagsáhættu og skoðar afleiðingar sem breytingar vegna veðurfars geta haft í för með sér s.s. áhætta vegna gróðurelda, skriðufalla og flóða.

Árangurssaga
2022-06-23

Reykjanesbær setur sjálfbærni í forgang

Reykjanesbær varð til við sameiningu sveitarfélaganna Keflavík, Njarðvík og Hafnir þann 11. júní 1994. Sveitarfélagið er staðsett á vestanverðum Reykjanesskaga, nær frá norðurmörkum Keflavíkur og út á Reykjanestá. Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 20.000 íbúa. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti í lok árs 2019 heildstæða UFS stefnu fyrir sveitarfélagið. Stefnan setur tóninn fyrir sjálfbærni vegferð sveitarfélagsins til næstu 10 ára.

Árangurssaga
2022-05-23

Kópavogur, gagnadrifin nálgun að sjálfbærni

Mikil áhersla er lögð á umhverfismál í Kópavogi og sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi við ákvarðanatöku, framkvæmdir, rekstur, innkaup og aðra starfsemi á vegum bæjarins.

Árangurssaga
2022-04-04

Íslandsbanki, hreyfiafl til góðra verka

Íslandsbanki er alhliða banki sem leggur áherslu á að koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna og á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. Bankinn leggur áherslu á traustan rekstur og að hafa jákvæð áhrif í samfélaginu en hlutverk bankans er að vera hreyfiafl til góðra verka svo viðskiptavinir okkar nái árangri.

Árangurssaga
2022-03-23

ÞG Verk byggingarfyrirtæki með áherslu á sjálfbærni

ÞG Verk er alhliða byggingafyrirtæki sem hefur í 20 ár safnað upp víðtækri verkþekkingu með byggingu hvers kyns mannvirkja, s.s. virkjana, skóla, brúa, íbúðar- og skrifstofuhúsnæðis og verksmiðjuhúsnæðis.

Árangurssaga
2022-03-21

Eimskip: Flutningafyrirtæki á sjálfbærnissiglingu

Eimskip notar sjálfbærnilausn Klappa til að gera ársfjórðungs umhverfisskýrslur og árlegar sjálfbærniskýrslur. Með sjálfvirkri söfnun gagna er hægt að rekja uppruna gagna til birgja.

Árangurssaga
2022-03-10

Húsasmiðjan, stöðugar umbætur í umhverfismálum

Húsasmiðjan á sér yfir hálfrar aldar langa viðskiptasögu á Íslandi og er í dag eitt af stærstu fyrirtækjum landsins. Húsasmiðjan veitir Íslendingum alhliða þjónustu á byggingavörumarkaði og starfsemi hennar nær til landsins alls.

Árangurssaga
2022-03-01

Arion Banki, áhersla á umhverfis- og félagsþætti

Arion banki leggur ríka áherslu á umhverfis- og félagsþætti í sinni starfsemi og góða og vandaða stjórnarhætti (UFS). Það hvernig bankar stýra fjármagni getur haft afgerandi áhrif á framgang sjálfbærrar þróunar í hverju landi fyrir sig og á heimsvísu og því eru mestu áhrif bankans fólgin í lánveitingum og fjárfestingum fyrir hönd viðskiptavina.

Árangurssaga
2022-01-14

Hagar, leiðandi afl á íslenskum dagvörumarkaði

Hagar eru fjölskylda af fyrirtækjum sem að starfa á íslenskum matvöru-, sérvöru- og eldsneytismarkaði. Öll fyrirtæki Haga hafa það markmið að veita framúrskarandi þjónustu, selja gæða vörur á sanngjörnu verði og hafa um leið eins jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag og mögulegt er.

Árangurssaga
2021-08-24

Ölgerðin leiðir með sjálfbæra framtíðarsýn

Ölgerðin Egill Skallagrímsson er stærsti drykkjarvöruframleiðandi landsins. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur drykkjarvörur og matvæli um allt land. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæðaþjónustu vísri.

Árangurssaga
2021-04-22

Origo er leiðandi norrænt upplýsingatæknifyrirtæki

Origo er leiðandi norrænt upplýsingatæknifyrirtæki sem notar hugvit starfsmanna sinna til að hjálpa viðskiptavinum sínum að auka árangur og öryggi. Origo er með 50 ára reynslu í þróun og rekstri upplýsingakerfa og þjónustu bæði á Íslandi og í Svíþjóð.